---Bu gizlilik ilkeleri Semiz Endüstri tarafından, gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler www.semiz.com.tr  web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. Bu Kullanım Şartları’nda, bu web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik kurallar açıklanmaktadır. Bu web sitesi Semiz Endüstri Ekipmanları san. Tic. Ltd. Şti.  aittir ve Semiz Endüstri  tarafından yönetilir. Biz veya bizim sözcüklerini kullandığımızda Semiz Endüstri  Grubu’nu ifade ederiz. Semiz Endüstri  Grubu ayrıca başka web sitelerini de yönetmektedir. Bu Kullanım Şartları diğer web sitelerimizde geçerli değildir. Söz konusu Semiz Endüstri Grubu web sitelerini ziyaret ettiğinizde orada ilan edilen kullanım şartlarını incelemelisiniz. 

Bu sitedeki tüm materyalde sağlanan yasal haklar Semiz Endüstri   tarafında tutulur. Sitede yayınlanan bilgileri ticari amaç gütmeksizin, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için, olmak kaydıyla kopya edilmesine izin verilir. Burada belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, dâhilen, fakat sınırlanmamış olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz. Bu sitedeki materyallerin sadece sergileme, kopya, dağıtım veya yükleme için kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirmeme ve materyaller için tüm yasal ve içerdiği diğer kişisel notların yasal sahibiyseniz izin verilebilir. Ancak, aldığınız bu kopyaların hepsi bu Web Sitesinde yer alan ve o malzemenin içerdiği tüm telif hakkı ve diğer mülki uyarı ve sorumluluktan feragat haklarını aynen taşıyacaktır.
Bu web sitesinde yer alan materyaller zımnen herhangi bir hukuki engel oluşturuyor veya Semiz Endüstri  veya bir üçüncü tarafın herhangi bir patent veya marka hakkı veya lisansını veriyor gibi yorumlanamaz. Yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında, burada yer alan hiçbir materyalherhangi bir Semiz Endüstri  Grubu telif hakkı altında bir lisans veya hak veriyor gibi yorumlanamaz.
Semiz Endüstri  Grubu'na ait veya lisansı kendisinde olan marka ve hizmet işaretleri alıntı yapıldığında, Semiz Endüstri  Grubu'nun adının bu alıntıda belirtilmesi zorunludur. Semiz Endüstri  bu Web Sitesinde yer alan üçüncü taraf markalarında hiçbir iyelik hakkı veya yakınlık iddiasında değildir. Bunun gibi üçüncü taraf markaları sadece ürün ve hizmetlerin asıl sahiplerini belli etmek için kullanılmış olup, bu markaların kullanımından Semiz Endüstri  Grubu'nun adı geçen markalarasponsorluk ettiği veya bu markaları onayladığı anlaşılmamalıdırYayınlanmış herhangi bir Semiz Endüstri  Grubu dökümanına, dökümanın içeriğine ilişkin cevap vererek soru, yorum, öneri, veya benzeri geri besleme verisi içeren bilgi gönderen bir izleyici, bu bilgiye gizli bilgi muamelesi yapılmayacağını kabul eder. Semiz Endüstri Grubu'nun bu tip bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve bilgiyi üretme, kullanma, açıklama, ve başkalarına dağıtma hakkına sınırsız olarak sahiptir. Böyle bir bilgide yer alan herhangi bir fikir, konsept, know-how veya teknik, tarafımızdan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu bilgiden, bu bilgiyi içeren bir ürün geliştirme, imal etme, ve pazarlama da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmayarak faydalanabiliriz.