+90 224 441 65 65
19.04.2022

Mesai saatinde cep telefonu kullanımı yasak mı ?

MESAİ SAATİNDE CEP TELEFONU KULLANIMI

Mevcut çalışma, Çinli çalışanlarda çalışma saatlerinde akıllı telefon bağımlılığının etkilerini incelemektedir. Ayrıca çalışma saatlerinde akıllı telefon kullanımının psikolojik öncüllerini de belirleyecektir. Çalışma, hedef gruba bütüncül bir odaklanmayı vurguladığı için, amaçlarına ulaşmak için nitel bir araştırma tasarımı kullanmıştır. Hal böyle olunca da akıllı telefon bağımlılığı olgusunun mesai saatleri içinde daha iyi anlaşılmasını sağlaması muhtemeldir.

İşverenlerin, bu tür kullanımla ilgili kuralları ve sorumlulukları ana hatlarıyla belirten bir cep telefonu politikası uygulaması önemlidir. Ancak, bir cep telefonu politikasına sahip olmak yeterli değildir. İşverenler ayrıca çalışanlarına mesai saatleri içinde cep telefonlarını kullanmamaları konusunda net bir beklenti belirlemelidir. Yöneticileri gün boyunca cep telefonlarını kullanıyorsa, çalışanların şirketlerinin politikasına saygı duymaları pek olası değildir.

Sonuç olarak, cep telefonu kullanımının çevreye etkisi azalır. Genel olarak, metin mesajları sesli aramalardan daha az rahatsız edicidir. O kadar dikkat dağıtmazlar ve etraftakiler yakındayken bile müdahaleci olmayan bir şekilde gönderilebilir veya alınabilirler. Metin mesajları, tamamen sessizlik gibi, telefon görüşmelerinin uygun olmadığı durumlarda da kullanılabilir.

Ayrıca cep telefonları kamusal alanın geçirgenliğini azaltarak geleneksel etnik grupların marjinalleşmesini azaltır. Mesai saatleri içinde cep telefonu kullanırken insanlar birbirleriyle etkileşime girmeyebilir ve bireylerin uzayda sürekli hareket etmeleri muhtemelen onlar üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Bu nedenle mesai saatleri içinde, hatta mesai saatleri dışında bile cep telefonu kullanımının kapsamını izlemek önemlidir.

Çalışmanın bulguları, işyerinde akıllı telefon bağımlılığının psikolojik öncüllerini keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna işaret ediyor. Bu etkiler önemliyse, şirketler çalışan performansını iyileştirmek ve bağımlılığın ortaya çıkmasını önlemek için müdahaleler tasarlayabilir. Bu çalışma aynı zamanda akıllı telefon kullanımı ile işyeri sosyal sermayesi arasındaki ilişkinin önceden düşünülenden daha karmaşık olduğunu öne sürüyor. Çalışma ayrıca çalışma saatlerinde akıllı telefon kullanımının iş performansını ve işyeri sosyal sermayesini iyileştirdiğini gösteriyor. Akıllı telefon kullanımının bu olumlu etkileri, akıllı telefon kullanımındaki artan eğilimi açıklamaya yardımcı olabilir.

Cep telefonlarının aşırı kullanımı işyeri güvenliğini azaltmanın yanı sıra çalışanların üretkenliğini de engellemektedir. İşverenler, çalışanların cep telefonu kullanımını yasaklayamasa da, çalışanların mesai saatleri içinde kullanımlarını sınırlamaları teşvik edilmelidir. Çalışanların mesai saatleri içinde cep telefonlarını kaç kez kullanabileceğini sınırlamaya yardımcı olmak için, birçok çalışan telefonlarını bir masa çekmecesinde tutmayı tercih ediyor. Sık sık kontrol ederler, ancak sadece durum gerektiriyorsa.

Kamusal alanlarda cep telefonu kullanımının toplum üzerinde kısıtlayıcı bir etkisi olabilir. Cep telefonları, boş zamanları doldurmak için yeni teknoloji haline gelebilir. Gelecekteki araştırmalar, cep telefonu kullanımının ticari reklamcılık ve siyasi haberler gibi bilgilere erişimi azaltıp azaltmadığını belirleyecek. Kamusal alan üzerindeki etki, daha fazla araştırma ve daha fazla çalışma ile belirlenecektir. Ve uzun vadeli sonuçlar henüz belirlenmedi.


Cep telefonlarının mesai saatleri içerisinde telefon dolabı gibi muhafaza dolaplarına koyarak, işletme içi personel kontrolü sağlanabillir. 

Detaylar
Kategoriler